top of page
Uzm. Dr. Zeynep Çubukcuoglu Taş

 

Ülkemizde erişkin psikiyatrisi ile çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında iki tıpta uzmanlık alanını birden tamamlamış çok az sayıdaki uzmandan biri olarak, İlköğretimini İzmir Namık Kemal İlkokulu'nda, orta ve lise öğretimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra tıp eğitimini yine İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görmüştür. Akabinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda eğitimini tamamlayarak Erişkin Psikiyatristi ünvanı almıştır. Daha sonra 'Medizinische Aprobation' için Almanya'da sınava girmiş, başarılı olmuş ve NRW eyaleti LVR Klinikleri'nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında asistanlık eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştür.  İstanbul Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan denklik sınavını başarıyla geçerek İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzman doktor olarak çalışmıştır. İzmir'e dönüşü ise MedicalPark Hastanesi'nde çalışmaya başlamasıyla olmuştur. Ekim 2016' dan itibaren çalışmalarına kendi açtığı kliniğinde devam etmektedir. Kendisi evli, Cumhur' un eşi, Cem ve Cemre' nin annesidir.

Devamı

"Psikolojik olarak güçlü bir çocuk ve ergen oluşumuna katkı sağlamak ruhsal açıdan kırılgan bir erişkini iyileştirmeye çalışmaktan daha kolaydır"

Frederick Douglass

Vizyon
                         

Ülkemizde erişkin psikiyatrisi ile çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları alanında iki ayrı uzmanlık alanını tamamlamış çok az sayıdaki doktordan biri olarak, bir çocuk veya ergende  görülen sorunların biyopsikososyal bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini ve bu denklem içerisinde çocuğun etikelişim içerisinde olduğu çevrenin (aile, okul, iş v.b.) mutlaka hem tanı hem de tedavi aşamasına dahil edilmesi gerektiğini inanıyorum. Klinik çalışmalarımda hemen ilaç tedavilerini tercih etmeden önce hasta ya da danışanın diğer seçenekleri kullanmasına teşvik etmeyi ilke olarak edinmekteyim. Unutulmamalıdır ki ayrıntılı bir değerlendirme yapılmaksızın yalnızca ve hızlıca ilaç başlanan bu çocuklar ve ergenler, erişkinlikte bambaşka psikiyatrik yüzler ile yine biz erişkin psikiyatristlerinin karşısına gelmektedir.

Basından Seçmeler
                Yazılar
İlgi Alanları
 • Çocuk ve Ergende Nöropsikolojik Bozuklukla

 • Çocuk ve Ergende Sosyal Bilişsel Bozulma

 • Ergenlik Dönemi Kimlik Sorunlar

 • Medya pedagojisi

 • Okul psikolojisi

 • Cinsel kimlik bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Otizm Spektrum bozukluklar

 • Uyum Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktvite Bozuklukları

 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)

 • İlaçsız tedavi yöntemleri (rTMS, Neurofeedback, tDCS ve özgül terapi girişimleri)

Aldığı Eğitimler

1. Bilişsel Davranışçı terapi eğitimi:

Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin    psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir.

2. Cinsel terapi eğitimi: 

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş inançların çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel terapiler insanı biyopsikososyal bütünlüğü üçerisinde ele alan ve tedavi eden özgül psikoterapilerdir.

3. Nöropsikolojik test bataryası eğitimi:

 Çocuk gelişiminde psikolojik testler büyük önem taşır. Çocukla ilgili mevcut sorunların tespit edilmesini sağlar. Dikkat eksikliği, öğrenme bozuklukları ve benzeri problemler bu testler sayesinde ortaya çıkar.

4. Sistematik aile terapisi eğitimi:

Sistemik terapi danışana tek başına odaklanan diğer psikoterapi yaklaşımlarının aksine bireyin çevresiyle olan ilişkileri ve içinde bulunduğu sosyal çevrenin ruh sağlığı üzerindeki önemi vurgular. Sistemik aile terapisi Avusturya’da psikanalitik yaklaşımdan sonra en çok rağbet gören psikoterapi yaklaşımıdır. Aynı şekilde Almanya, İsviçre, İtalya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da hızla yayılmaktadır.

5. Metabiliş terapisi eğitimi:

Depresyon, anksiyete (kaygı) bozuklukları ve toplumda yaygın görülen diğer ruh sağlığı sorunlarının temelinde bireyin kendi duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik farkındalığının az oluşunun yattığı temel gorusu ile bu durumun geliştirilmesi yoluyla  bireyin ruhsal sorunlardan kurtulmasını ve korunmasını hedefleyen terapi yontemidir.

6. Neurofeedback (nöroterapi) uygulamaları eğitimi: İnsanın gevşerken ya da odaklandığında ortaya çıkardığı beyin dalgaları farklıdır. Bu dalgalar bozulduğunda, ruhsal sorundal gelişir. Uygun terapi yöntemleri ve tedavi cihazları bu durum  normalleştirilebilr. Nörofeedback uygulamları beyin dalgalarındaki değişimlerin klasik koşullanma ile öğrenilmesi üzerine kurgulanmış etkin bir tedavi yöntemidir.

Devamı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili Sorular ve Cevaplar

 

Aileler çocuklarını neden bir Çocuk Psikiyatristine getiriyorlar?

Aileler genellikle çocuklarında onları mutsuz eden, aşırı heyecanlandıran, gereksiz korkutan, sosyal uyumu bozan/uyumda güçlük yaratan, dikkatsiz kılan, aşırı hareketlendiren, yaşamın kurallarında uyum sorunu yaşatan bir problem olabileceği kaygısı içinde....

Aileler çocuklarının problemlerinden sorumlu olan kişiler midir?

Bu endişe ailelerde çok sık oluşuyor. Hatta bazı aileler kendilerinin görüşme sırasında suçlanacağından korkarak çocuklarına yardım almak konusunda kararsız kalabiliyorlar.

Çocuğumu psikiyatriste götürürsem başkaları ne der?

“Ben mi, yoksa benim çocuğum mu psikiyatriste gitmeli?”, “Ben deli değilim ki!” . İlk sıkıntı bu düşünce ile başlar...

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi ile bir görüşme nasıl ilerler?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi için de öncelikle şikayetin öyküsünü ve ailelerin çocukları ile ilgili kaygılarını iyi bir şekilde dinlemesiyle başlar...

Eğer tıbbi bir hastalık nedeniyle bulguların oluştuğu düşünülüyorsa ne yapılır?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri aynı zamanda ‘normal’ doktorlardır. Onların bir diğer görevi de farklı bir şekilde hissetmeye, davranmaya veya düşünmeye yol açabilecek bazı tıbbi rahatsızlıkların ayırıcı tanısını yapmaktır...

Ne gibi tedavi yöntemleri vardır?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde tedavi kişiye özel olarak planlanır ve planlama sırasında çocuk/gencin problemi, güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken yanları, aile/okul/öğretmen gibi sosyal çevresindeki destek sistemleri göz önünde bulundurulur. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi'nde Analitik Psikoterapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Sistematik Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Rehberlik Servisi/Öğretmen ile ortak çalışmalar ve ilaç tedavisi gibi birçok tedavi yönteminden çocuğa uygun olanını seçer ve ...

Tedavi süresi nedir?

Sorunun büyüklüğüne göre bazı çocuk/gençlerle çalışırken tek bir görüşme ya da kısa süreli bir tedavi yeterli olabilirken, bazen de özellikle birden çok alanda sorunun bulunması ve/veya uzun zamandır sorun tanımlanıyorsa daha uzun süren bir tedavi gerekebilir. Nadiren...

Görüşme sırasında alınan bilgiler gizli tutulur mu?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri de tüm doktorlar gibi hasta-hekim ilişkisinin doğası gereği aldıkları bilgileri 3. şahıslara iletmezler...

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi kimdir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri çocuklardaki ruhsal hastalıklar, gelişimsel sorunlar ve davranış sorunları konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Çocuğun tedavisi sırasında mutlaka ailelelerle de çalışırlar...

Dr. Zeynep Çubukcuoğlu Taş' a  çocuğunuz ile ilgili soru sormak için yandaki bölüme mesajınızı yazıp hemen gönderin

Mesajınızı aldım en kısa sürede yanıt yazacağım, teşekkür ederim.. Saygılarımla, Dr. Zeynep Taş

bottom of page