top of page

Blog

NEUROFEEDBACK


NEUROFEEDBACK NEDİR?

Nöroterapi, nörolojik geri besleme veya EEG biofeedback olarak da adlandırılan bu terapi tekniği, kafa derisi üzerine yerleştirilen beyin dalgası sensörleri tarafından ölçülen, tipik olarak bir video oyunu veya video gösterimi eşliğinde beyin dalgası aktivitesi hakkında kullanıcıya gerçek zamanlı geribildirim sunan bir terapi tekniğidir. Neurofeedback uygulamasında amaç, beyin dalgası aktivitesinin bilinçli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamaktır. Psikolojinin öğrenme kuramlarından edimsel koşullanma ilkesine dayanan bilimsel bir metodtur.

NEUROFEEDBACK HANGİ ALANLARDA UYGULANIR?

Beynin çalışmasını düzenleyen bu sistem dikkat eksikliğinin ilaçsız tedavisinde uygulanan en etkin tedavi yöntemlerinden biridir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra uyku bozuklukları, takıntı bozukluğu, öfke kontol güçlükleri, diş gıcırdatma, alkol ve maddeyi kötüye kullanım gibi pek çok ruhsal bozukluklarda uygulanır.

Bunların dışında kişinin yaşamında geliştirmek, performansını arttırmak istediği alanlarda ve ders çalışma becerilerini kuvvetlendirmek için de neurofeedback uygulamaları yapılabilir.

NEUROFEEDBACK NASIL UYGULANIR?

Neurofeedback uygulanırken öncelikle beyin dalgalarının ölçülmesi gerekir. Beyin dalgalarının ölçümü qEEG adı verilen beyin haritalama işlemi ile gerçekleşir. qEEG, beyin haritalama işlemi uzman psikolog tarafından yapılar. Çekim hazırlık aşamasıyla birlikte ortalama 20 dakika sürer. Hazırlık tamamlandıktan sonra 5 ile 7 dakika önce gözler kapalı çekim yapılır ardında yine aynı sürede gözler açık çekim yapılır. Çekim bittikten sonra uzman hekim tarafından beyin dalgalarının işleyişini gösteren harita oluşturulur.

Elektrotlar kişinin ihtiyaç alanına göre kafanın belirli bölgelerine yerleştirilir. Bu bölgelerde acı hissetme, elektrik verme gibi şeyler gerçekleşmez. Bunlarla beyin dalgaları ölçüldükten sonra bir bilgisayar programı ile ekrana yansıtılır. Program beyin dalgalarını değerlendirir ve uzman tarafından uygun bir egzersiz seçilerek çalışmaya başlanır.

Örnek beyin haritalama görseli:

DİKKAT EKSİKLİĞİNDE NEUROFEEDBACK?

DEHB tanısı alan çocukların ailelerinin bir kısmı ilaçla tedavi yöntemine sıcak bakmamaktadır. Bu durumda en etkin ilaçsız tedavi yöntemi olan neurofeedback uygulaması tercih edilir.

UYGULAMAYA KAÇ YAŞLARINDA BAŞLANIR?

Her yaşta uygulanabilen bir tedavi yöntemi değildir. 4 yaşından itibaren çocuklara uygulanabilir. Yetişkinlik dönemindeki danışanlar için de uygulama uygun bir yöntemdir.

ZARARLI MIDIR?

Bilinen hiçbir zararı yoktur. Bir zararı olmadığı gibi kısa ve uzun vadede performansı arttıran bir yöntemdir. Etkisi kalıcıdır.

UYGULAMA NE KADAR DEVAM EDER?

Neurofeedback minumum 20 seans uygulanır. Her seans 30 dakika sürer. Haftada 2 ya da 3 gün uygulama yapılması uygundur.

Nörofeedback tedavisi öncesi ve sonrasında beyin haritalamada görülen değişiklikler:

Üstte görülen kırmızı alanlar patolojiyi (hastalık belirtisi) gösteririr. Bu bölgeler nörofeedback tedavisi sonrası şekilde de görüldüğü üzere azalmakta, yerlerini yeşil ile gösteren normal görüntü almaktadır.

Öne çıkan Yazılar
Arşiv
Beni Takip Edin
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
bottom of page